Koordynator główny / merytoryczny projektu

prof. dr hab. Bartosz Molik
prof. dr hab. Bartosz Molik
Warszawa

Koordynator ds. realizacji zajęć Sport Klubów i Koordynator Merytoryczny Kongresu WF z AWF

prof. dr hab. Jerzy Sadowski
prof. dr hab. Jerzy Sadowski
Biała Podlaska

Koordynator organizacyjny projektu

mgr inż. Izabella Tarnowska
mgr inż. Izabella Tarnowska

Koordynator ds. Finansowych

mgr Elwira Andrzejkiewicz
mgr Elwira Andrzejkiewicz

Koordynator ds. Kongresu

dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko
dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Koordynator zespołu monitoringu zajęć Sport Klub oraz zespołu ds. badań nad Fundamentalnymi Umiejętnościami Ruchowymi w Sporcie

dr hab. Hubert Makaruk
dr hab. Hubert Makaruk
Warszawa

Koordynator zespołu ds. weryfikacji wniosków i badań kondycji fizycznej

dr hab. prof. AWF Paweł Tomaszewski
dr hab. prof. AWF Paweł Tomaszewski

Koordynator zespołu ds. alfabetu ruchowego

prof. dr hab. Andrzej Kosmol
prof. dr hab. Andrzej Kosmol
Warszawa

Koordynator ds. promocji

dr Inga Maruszyńska
dr Inga Maruszyńska

Zespół ds. badań nad fundamentalnymi umiejętnościami ruchowymi

 • dr hab. Hubert Makaruk
  Warszawa
 • prof. dr hab. Bartosz Molik
  Warszawa
 • prof. dr hab. Jerzy Sadowski
  Biała Podlaska
 • dr Beata Makaruk
  Biała Podlaska
 • dr Anna Bodasińska
  Biała Podlaska
 • dr Janusz Zieliński
  Biała Podlaska
 • dr Marta Nogal
  Biała Podlaska
 • dr Marcin Starzak
  Biała Podlaska
 • dr Marcin Śliwa
  Biała Podlaska
 • mgr Michał Banaś
  Biała Podlaska
 • mgr Michał Biegajło
  Biała Podlaska
 • mgr Agata Chaliburda
  Biała Podlaska
 • mgr Bogusz Suchecki
  Biała Podlaska

Zespół badawczy ds. alfabetu ruchowego

 • prof. dr hab. Andrzej Kosmol
  Warszawa
 • dr Mazur Zuzanna
  Warszawa
 • mgr De Białynia Woycikiewicz Marta
  Warszawa
 • dr Samełko Aleksandra
  Warszawa
 • dr Firek Wiesław
  Warszawa
 • dr Kurek-Paszczuk Agnieszka
  Warszawa
 • dr Nowacka-Dobosz Sylwia
  Warszawa
 • dr Elżbieta Olszewska
  Warszawa
 • dr Płoszaj Katarzyna
  Warszawa
 • mgr Tyc Zbigniew
  Warszawa
 • dr Tabor Piotr
  Warszawa
 • prof Adam Kantanista
  Poznań
 • dr hab. Magdalena Król-Zielińska
  Poznań
 • dr Agata Cebula
  Kraków
 • dr Elżbieta Szymańska
  Kraków
 • dr Paweł Drobnik
  Gdańsk
 • dr Wojciech Sakłak
  Gdańsk
 • prof Tomik Rajmund
  Katowice
 • prof Dorota Groffik
  Katowice
 • dr Ireneusz Cichy
  Wrocław
 • dr Starościak Wojciech
  Wrocław
 • dr Bochenek Anna
  Biała Podlaska