Koordynator główny / merytoryczny projektu

prof. dr hab. Bartosz Molik
prof. dr hab. Bartosz Molik
Warszawa

Koordynator ds. realizacji zajęć Sport Klubów i Koordynator Merytoryczny Kongresu WF z AWF

prof. dr hab. Jerzy Sadowski
prof. dr hab. Jerzy Sadowski
Biała Podlaska

Koordynator organizacyjny projektu dr hab. prof. AWF Jolanta Marszałek

prof. dr hab. Jolanta Marszałek
prof. dr hab. Jolanta Marszałek

Zastępca Koordynatora organizacyjnego projektu

mgr Maciej Hartfil
mgr Maciej Hartfil

Koordynator ds. Finansowych

mgr Elwira Andrzejkiewicz
mgr Elwira Andrzejkiewicz

Koordynator ds. Kongresu

dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko
dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Koordynator zespołu monitoringu zajęć Sport Klub oraz zespołu ds. badań nad Fundamentalnymi Umiejętnościami Ruchowymi w Sporcie

dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk
dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk
Warszawa

Koordynator zespołu ds. weryfikacji wniosków i badań kondycji fizycznej

dr hab. prof. AWF Paweł Tomaszewski
dr hab. prof. AWF Paweł Tomaszewski

Koordynator zespołu ds. alfabetu ruchowego

prof. dr hab. Andrzej Kosmol
prof. dr hab. Andrzej Kosmol
Warszawa

Kierownik Biura Marketingu AWF Warszawa

Zespół ds. badań nad fundamentalnymi umiejętnościami ruchowymi

 • dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk
  Warszawa
 • prof. dr hab. Bartosz Molik
  Warszawa
 • prof. dr hab. Jerzy Sadowski
  Biała Podlaska
 • dr Beata Makaruk
  Biała Podlaska
 • dr Anna Bodasińska
  Biała Podlaska
 • dr Janusz Zieliński
  Biała Podlaska
 • dr Marta Nogal
  Biała Podlaska
 • dr Marcin Starzak
  Biała Podlaska
 • dr Marcin Śliwa
  Biała Podlaska
 • mgr Michał Banaś
  Biała Podlaska
 • mgr Michał Biegajło
  Biała Podlaska
 • mgr Agata Chaliburda
  Biała Podlaska
 • mgr Bogusz Suchecki
  Biała Podlaska

Zespół badawczy ds. alfabetu ruchowego

 • prof. dr hab. Andrzej Kosmol
  Warszawa
 • dr Mazur Zuzanna
  Warszawa
 • mgr Marta De Białynia Woycikiewicz
  Warszawa
 • dr Aleksandra Samełko
  Warszawa
 • dr Wiesław Firek
  Warszawa
 • dr Agnieszka Kurek-Paszczuk
  Warszawa
 • dr Sylwia Nowacka-Dobosz
  Warszawa
 • dr Elżbieta Olszewska
  Warszawa
 • dr Katarzyna Płoszaj
  Warszawa
 • mgr Zbigniew Tyc
  Warszawa
 • dr Piotr Tabor
  Warszawa
 • prof Adam Kantanista
  Poznań
 • dr hab. Magdalena Król-Zielińska
  Poznań
 • dr Agata Cebula
  Kraków
 • dr Elżbieta Szymańska
  Kraków
 • dr Paweł Drobnik
  Gdańsk
 • dr Wojciech Sakłak
  Gdańsk
 • prof Rajmund Tomik
  Katowice
 • prof Dorota Groffik
  Katowice
 • dr Ireneusz Cichy
  Wrocław
 • dr Wojciech Starościak
  Wrocław
 • dr Anna Bochenek
  Biała Podlaska